กิจกรรมภายนอก (3)

 

กิจกรรมปีใหม่

       กิจกรรมปีใหม่มอบของขวัญหมู่บ้านรอบบริษัท  

 

มอบโคร์ฟเวอร์ ให้โรงเรียนสันติภาพ

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนดอนทราย

กิจกรรมวันเด็ก สภ.อ.บ้านโพธิ์

กิจกรรมวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 26/10/2560

บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

แจกของขวัญปีใหม่ ผู้สูงอายุ อนามัยดอนทราย

 

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนดอนทราย

 
 

 

 

 

 

Copyright (c) S.V.A. ENGINEERING Co.,Ltd