กิจกรรมภายนอก

 

กิจกรรมปีใหม่

       กิจกรรมปีใหม่มอบของขวัญหมู่บ้านรอบบริษัท